MJ Jedwabne - kostka brukowa

produkcja-1989

Zalecenia dotyczące układania.

Główne zasady do przestrzegania.

1. Układać kostkę brukową bezpośrednio na warstwie wyrównującej z samego piasku.

2. Używanie cementu w którejkolwiek warstwie podbudowy jest zdecydowanie niewskazane.

3. Układać kostkę brukową z kilku palet na przemian, aby uniknąć płaszczyzn różniących się odcieniem.

4. Nie wbudowywać elementów z widocznymi wadami.

5. Kostki brukowe z silnymi wykwitami wapniowymi układać w miejscach o największym natężeniu ruchu.

6. Nie spoinować przestrzeni dylatacyjnych między produktami zaprawami wiążącymi.

7. Piasek służący do wypełnienia fug dylatacyjnych powinien być sprzątnięty jak najszybciej, ponieważ może pozostawić plamy.

8. Kostkę brukową i płyty brukowe należy zagęszczać, używając osłony gumowej. Jest to szczególnie ważne w przypadku elementów bezfazowych oraz świeżo wyprodukowanych.

9. Po ułożeniu zaleca się spłukanie nawierzchni czystą wodą.

Ryzyko związane z używaniem cementu do warstw podbudowy jest opisane tu.

Reklama: ogrodowa deska betonowa

Masz pytania? Wyślij je na adres: mj@mj.com.pl.

Informacje o cechach kostki brukowej i innych wyrobów drogowych.

Informacje o impregnacji betonu.

2007-03-23 11:12 Opublikował: Administrator

Wyszukiwarka

Informujemy, że, zgodnie z Ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, wszystkie zdjęcia, rysunki i inne utwory obecne na niniejszej stronie internetowej, są własnością autora i podlegają ochronie prawnej. Kto wykorzystuje je w sposób niezgodny z ustawą, w szczególności bez zgody autora, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 3.