MJ Jedwabne - kostka brukowa

produkcja-1989

Wooden boards for concrete block machines

Production boards for concrete vibro-pressed blocks, flags and kerbs

Our carpentry department offers wooden boards for concrete blocks production.

Wooden boards for vibropressed products

Wood used for the production of the boards is dried and selected. Falling out knots are removed.

Boards for pavement, slabs and kerbs

 

Wooden boards for thr production of concrete elements

Boards are glued and joined with screws.

Production pallets for concrete vibropressed products

Steel fittings are pressed and secured with screws.

Eventual sanding provides flat surfaces.

We also offer regeneration of used wooden boards.

For futher questions, please send an e-mail to: mj(at)mj.com.pl .

Brochure link is here.

2017-09-29 10:18 Opublikował: Administrator

Wyszukiwarka

Informujemy, że, zgodnie z Ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, wszystkie zdjęcia, rysunki i inne utwory obecne na niniejszej stronie internetowej, są własnością autora i podlegają ochronie prawnej. Kto wykorzystuje je w sposób niezgodny z ustawą, w szczególności bez zgody autora, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 3.